Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

guanabana
5295 e09c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
guanabana
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viavioloncelliste violoncelliste
guanabana
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
guanabana
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viapouler pouler
guanabana

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaboli boli
guanabana
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
guanabana
Sama [...]. Jestem wciąż sama, niezależnie od wszystkiego.
— Marilyn Monroe
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapouler pouler
guanabana
6475 a514 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakusiol kusiol
guanabana
0255 c991
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakusiol kusiol

May 30 2015

guanabana
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viamooncat mooncat

May 22 2015

guanabana
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.

May 21 2015

guanabana
Reposted frompanimruk panimruk viabemygod bemygod

May 02 2015

guanabana
Niepotrzebnie wtedy na siebie spojrzeliśmy.
Reposted fromenchantement enchantement viakusiol kusiol
guanabana
Rodzina to jest port. Poza portem było różnie, czasami był sztorm, czyli ciężkie mecze, podróże, problemy. Najlepsze było to, że człowiek wiedział, że jak wypłynął z portu, to do niego wróci, a ten port to spokój, cisza, miłość
— Zbigniew Boniek, od ponad 38 lat mąż Wiesławy - fragment wywiadu dla magazynu “MALEMAN”, marzec 2015 r.
Reposted fromaggape aggape viamooncat mooncat

April 30 2015

guanabana

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
guanabana

Jednocześnie chcę i nie chcę Cię spotkać. Boję się spojrzeć Ci w oczy, ale zastanawiam sie co mogłabym w nich zobaczyć. Wycięłam Cię już z życia, ale nie z siebie, nie z głowy, nie z myśli.

— !
Reposted frommalusiaa malusiaa viamirabell mirabell
guanabana

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabemygod bemygod
I don’t think people understand how stressful it is to explain what’s going on in your head when you don’t even understand it yourself.
— Sara Quin (via expeditum)
Reposted fromtwice twice viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
guanabana
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
guanabana
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl